Prevajanje iz bosanskega jezika in v bosanski jezik

Bosanščina je južnoslovanski jezik. Bosanski jezik uporablja 2 milijona ljudi, piše se v latinici in vsebuje več turških orientalskih vplivov. Če potrebujete prevode uradnih ali osebnih besedil, vam v jezikovnem centru Linguarus nudimo prevode iz bosanskega jezika in v bosanki jezik.

© Linguarus 2021