Naročanje in pogoji sodelovanja

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA NA PODROČJU PREVAJANJA

Prevajalska pisarna Linguarus nudi celovite jezikovne rešitve na področju prevajanja in sodeluje s številnimi strokovno usposobljenimi prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami pri prevajanju različnih besedil. Naša vodja projektov bo ob sprejemu naročila upoštevala vaše napotke ter glede na specifiko in obseg besedila določila primernega prevajalca.

Reklamacija za opravljene storitve je mogoča v 8 dneh od opravljene storitve oziroma prejema naročila. Reklamacijo je potrebno oddati v pisni obliki.

NA KAJ MORATE BITI POZORNI OB NAROČANJU PREVODOV?

Stranka se mora zavedati, da je kakovost prevoda lahko ključnega pomena za celostno podobo in ugled podjetja. Hkrati mora storitev obravnavati kot pomembno naložbo, ki lahko podjetju zaradi pozitivnega odnosa prinese širjenje na nove trge ali novo tržno nišo.

Dobra komunikacija med naročnikom strokovnega prevoda in prevajalcem je ključnega pomena za učinkovito prevajanje in usklajenost terminologije.

Pred začetkom sodelovanja je treba uskladiti podrobnosti, ki so pomembne za izvedbo naročila. Strankina dolžnost je, da poskrbi za ustreznost izvirnika. Prav tako ne sme podcenjevati obsežnosti in zahtevnosti projekta.

Pri Linguarusu smo ponosni na našo hitro odzivnost. V primeru časovne stiske prevode opravimo tudi v rekordno kratkih rokih. Vseeno pa vam priporočamo, da obsežnejše prevode najavite vnaprej, zlasti če jih potrebujete v zelo kratkem času ali če gre za zelo zahtevna strokovna besedila. Tako bomo lahko zagotovili čim krajši rok izvedbe in hkrati odlično kakovost prevoda.

OBRAČUNAVANJE PREVODOV

Osnova za zaračunavanje prevajalskih storitev je 1 stran (1500 znakov brez presledkov, merjeno v prevodu). Najmanjša obračunska enota je 0,20 strani.

Cena prevoda je odvisna od jezikovne kombinacije, zahtevnosti vsebine, morebitnih ponavljanj ... Posebej zahtevno je tisto besedilo, ki je terminološko zelo specifično. Ob prejemu besedilo pregledamo in ocenimo njegovo zahtevnost ter predviden obseg in rok izvedbe.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika.

Dodatek za nujnost je 50 % in se lahko uveljavlja le v dogovoru z naročnikom prevoda.

Dodatna opravila v zvezi s prevodom (posebno oblikovanje, pretvorba v obliko, ki omogoča urejanje itd.) zaračunamo glede na dejansko porabljen čas in nastale stroške.

Pri sodno overjenih prevodih je najmanjša obračunska enota 1 stran, v nadaljevanju se zaokroži na pol (0,50) strani.

Vsakršno dogovarjanje po e-pošti velja za uradno in ima ob morebitnih usklajevanjih lahko vlogo dokazila in/ali potrdila sklenjenega dogovora ali vlogo naročilnice.

OBLIKA IN OBSEG NAROČILA

Naročilo mora biti obvezno posredovano v pisni obliki. Jezikovne kombinacije morajo biti navedene jasno in nedvoumno. Na vsakem naročilu mora biti naveden tudi želeni datum izvedbe storitve. Ta pa začne veljati šele, ko ga potrdi vodja prevajalskih projektov.

Pri določanju roka za izvedbo storitve je treba upoštevati, da je normativ za prevajalca pri pisnem prevajanju 6 strani na dan v primeru prevajanja v slovenski jezik in 5 strani na dan v primeru prevajanja v tuji jezik.

Za kakovost prevodov, ki jih na izrecno željo stranke opravimo v neprimerno kratkem roku, ne jamčimo.

PREKLIC NAROČILA

Naročanje, določanje rokov in preklici oziroma odpovedi naročil se urejajo v okviru delovnega časa prevajalske pisarne Linguarus.

Naročilo po e-pošti se šteje za uradno naročilo in se lahko razveljavi samo s pisnim preklicem (po elektronski ali navadni pošti).

Naročilo za prevajanje je mogoče preklicati pred začetkom prevajanja. V nadaljevanju si pridržujemo pravico do obračunavanja stroškov dela, ki je bilo opravljeno v času med oddajo naročila in preklicem.

PLAČILNI POGOJI

Podjetja in organizacije se obvezujejo poravnati strošek prevajanja na podlagi izdanega računa do datuma zapadlosti, navedenega na njem.

Fizične osebe lahko opravljeno storitev z gotovino plačajo na sedežu Linguarusa v Ljubljani, Medvedova cesta 17, ali prek predhodnega bančnega nakazila (po predračunu) na tekoči račun prevajalske pisarne Linguarus, odprt pri N Banka d.d. (IBAN SI56 3000 0000 7263 590).

Linguarus si jemlje pravico, da ob zamujanju plačila obračuna zamudne obresti.

Pošljite povpraševanje za prevajanje

Ime in priimek ali naziv podjetja


E-pošta


Kaj vas zanima?Pošlji
© Linguarus 2023