Nova knjiga - Pravljice nekdanje Sovjetske zveze

Ustvarili smo jo v Založbi Linguarus, ob pomoči lastne prevajalske pisarne Linguarus. Pravljice je zbrala in uredila naša direktorica, Maryna Bilash, jezikovna pedagoginja, ki je opravila tudi vlogo lektorice ruskega jezika, skupaj z Marijo Sotnikovo Štravs. Prevod je delo Mateja Tratnika, lektorica slovenskega jezika je bila Jelka J. Makoter.

Ustvarjalka Maryna Bilash je idejo oblikovala po pogovorih z učenci, posamezniki in slovensko mladino, v katerih je ugotovila, da ne poznajo dejstva, da je nekdanja Sovjetska zveza (SZ) združevala 15 republik. Države v SZ so bile zelo različne, vsaka s svojo kulturo in svojim nacionalnim jezikom. Sporazumevali pa so se v skupnem ruskem jeziku. Knjiga združuje pravljice vseh petnajstih držav in zelo nazorno predstavlja vsako od držav prek zgodbe, ki je lahko zgolj zabavna ali pa tudi poučna. V knjigi so zbrane najbolj prepoznavne pravljice, ki ponazarjajo nacionalne junake, Ruski federaciji, kot največji državi, pa sta namenjeni dve pravljici.

Znano je, da je učenje tujih jezikov s pomočjo branja tuje literature, ki jo spremlja tudi domači izvirnik, nadvse uspešna metoda pridobivanja znanja. Učenje je sproščeno in umirjeno, zato hkrati spodbuja domišljijo in odpira mislim prosto pot. Širi besedni zaklad, ob tem pa tudi celovito zakladnico našega znanja. Poleg tujega jezika si ob branju mnogo lažje predstavljamo svet in dogajanje, ki ga opisujejo besede. Z branjem literature v tujem jeziku krepimo tudi koncentracijo, zato je učenje učinkovitejše. Branje vedno prinaša znanje, ob tem pa je tudi sproščujoča zabava. Besedilo so ustvarjalci obogatili z postavitvijo naglasnih znamenj v obeh jezikih, zato lahko tako slovenski kot tudi ruski bralci pravljice uporabijo kot zelo koristen učni pripomoček. 

V knjigi je predstavljen izbor najlepših pravljic držav nekdanje SZ, kar je zahtevalo temeljit pregled številnih virov pravljic iz 15 držav. Ilustracije k pravljicam je narisal Igor Ribič, s katerim smo sodelovali tudi pri ilustriranju prejšnjih knjig založbe Linguarus: Najlepše slovenske pravljice, Najlepše ruske pravljice, žepnega priročnika za potovanja Sprašujemo in odgovarjamo po rusko, po slovensko.

Svojevrsten izziv je za ustvarjalce predstavljal tudi vrstni red pravljic. Odločili so se, da bodo razporejene v zaporedju glede na število prebivalcev na dan nastanka. Ta seznam je bil zapisan v Ustavi ZSSR iz leta 1977.

Knjigo so oblikovali v podjetju Imprimo, d.o.o., natisnili so jo v tiskarni Belin Grafika, d.o.o. Knjiga prinaša bralcem 16 pravljic na 164 straneh, na voljo je v trdi in mehki vezavi.

© Linguarus 2021