RUŠČINA PO MAVRIČNI LESTVICI: 1. KOMPLET Preglednica temeljev ruske slovnice in Mavrične stopnice do ruščine

Gradiva zbirke Ruščina po mavrični lestvici so dobrodošla kot dopolnilo k vsakemu učbeniku.

Dopolnjujejo šolsko klasiko, ki poučuje tuj jezik od lekcije do lekcije, a učenec lahko ob tem zaide med »toliko dreves, da gozda ne vidi«. Mavrična lestvica ureja »šolsko« znanje in vodi k celoviti, pregledni, poenostavljeni in logični podobi jezika, ki naj jo učenec ima ne le v glavi, ampak tudi »v očeh«! Le ob urejenem, preprostem pregledu temeljnega znanja je mogoča uspešna nadgradnja.

Metoda učenja po mavrični lestvici in zbirka gradiv RUŠČINA PO MAVRIČNI LESTVICI sta vpisani v Register varovanih del pri Avtorski agenciji Slovenije pod št.: R - 055/11 (Copyright Maryna Bilash).

PREGLEDNICA TEMELJEV RUSKE SLOVNICE

Prikazuje bistvena slovnična dejstva od samostalnika do glagola.

“Mavrična lestvica” poenostavlja učenje temeljne ruske slovnice in ruskega besedotvorja ter kaže naravno, matematično-logično pot k temeljem tega jezika. V pouk vnaša novosti, ki učenje občutno olajšajo in pospešijo.

MAVRIČNE STOPNICE DO RUŠČINE

Knjižica podrobneje pojasnjuje preglednico, ki v sedmih barvah prikazuje sedem elementov ruskega jezika in pojasnjuje osnove ruske slovnice.

Avtorica: Maryna Bilash (po metodi "Angleščina po mavrični bližnjici", ki jo je oblikovala gospa Dušica Kunaver)

Lektorica slovenskega besedila: Jelka J. Makoter (prevajalska pisarna Linguarus, d. o. o.)

Oblikovalec: Sandi Bertoncelj

Tisk: Tiskarna Žbogar, Begunje

Založba: Linguarus

Copyright: Maryna Bilash, Dušica Kunaver

O avtoricah:

Maryna Bilash je diplomirana pedagoginja, predavateljica ruščine v jezikovni šoli Linguarus, d. o. o. in hkrati ustanoviteljica te šole v Ljubljani, avtorica številnih priročnikov za učenje poslovnega ruskega jezika ter številnih tem za elektronsko učenje ruskega jezika in ruske književnosti v gimnaziji. Je tudi koordinatorka Evropskega projekta Sputnik za Slovenijo v okviru programa Grundtvig učna partnerstva (2009 - 2011) ter voditeljica številnih tečajev poslovnega ruskega jezika za podjetja in posameznike.

Dušica Kunaver je profesorica angleščine in ruščine. Deluje kot pisateljica, predavateljica, zbiralka ljudske dediščine in publicistika. izdala je blizu tisoč člankov v različnih časopisih in revijah. Kot zbiralka ljudske dediščine ter kot avtorica ali soavtorica je izdala (večinoma v samozaložbi) več kot devetdeset knjig o naslednjih vsebinah: slovensko ljudsko izročilo, anglistika, pedagogika in alpinizem. Za svoje delo je Dušica Kunaver  prejela priznanje Zavoda za šolstvo in Andragoškega centra. Leta 1995 je prejela najvišjo republiško nagrado na področju šolstva za življenjsko delo, leta 2002 pa je bila nominirana za Slovenko leta.

V sodelovanju z Maryno Bilash je po vzoru njenih publikacij Angleščina po mavrični bližnici nastalo učno gradivo Ruščina po mavrični lestvici.V košarico
19,99€
© Linguarus 2020