O nas

Podjetje Linguarus, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1998. Bili smo med prvimi ponudniki raznovrstnih prevodov v ruščino. Z enim zaposlenim in majhno pisarno smo začeli sodelovati s podjetjem Trimo iz Trebnjega. Zanje smo prevajali vso tehnično dokumentacijo in ostala poslovna besedila. Zahvaljujoč kakovosti in strokovnosti ter upoštevanju rokov smo dokazali, da smo zanesljivi poslovni partner na področju prevajanja. Ker dober glas resnično seže v deveto vas, zato smo kmalu pridobili veliko novih strank. 

Danes prevajamo številne jezikovne kombinacije, ki vključujejo tudi manjše jezike, in skrbimo za pisne prevode, sodno overjene prevode, lektoriranje, oblikovanje besedil, tolmačenje na dogodkih in sodno tolmačenje.

Kmalu po ustanovitvi podjetja so se na nas začeli obračati tudi posamezniki, ki so si želeli naučiti ruščine. Tako smo postali še jezikovna šola.

Ker je bilo literature za učenje ruščine v tistem času sorazmerno malo, smo se lotili priprave lastnega učnega gradiva. Na podlagi izkušenj smo zasnovali petstopenjski program tečajev ruskega jezika, ki smo ga dopolnili še s tečaji konverzacije z naravnimi govorci. Naša metoda poučevanja in učno gradivo sta vpisana v register avtorskih del pri Avtorski agenciji za Slovenijo pod številko R-28/14.

Pri nas so se ruščine naučili številni tečajniki. Nekateri so se začeli učiti zaradi ljubezni do jezika, drugi iz poslovnih razlogov, saj številna slovenska podjetja poslujejo na trgih rusko govorečih držav. Zaradi potrebe po poznavanju specifične strokovne terminologije smo kot strokovnjaki za poučevanje ruščine zasnovali specializirane tečaje ruskega jezika, ki jih izvajamo v poslovnih prostorih naročnikov. Svoje tečajnike z zadovoljstvom in ponosom spremljamo od začetnega spoznavanja do suverene rabe jezika.

Ruščina pa ni edini jezik, ki ga poučujemo. Skladno s povpraševanjem smo ponudbo tečajev razširili še na druge tuje jezike ter sestavili ekipo odličnih predavateljev in predavateljic. Naš pristop k učenju jezika je prilagojen željam in potrebam tečajnikov. Velik poudarek dajemo konverzaciji v tujem jeziku, zato so številni naši predavatelji tudi naravni govorci ciljnega jezika.

Zaradi potrebe po pripravi lastnih učnih gradiv smo leta 2011 ustanovili lastno založbo. Založba Linguarus izdaja dvojezično (pretežno slovensko-rusko) literaturo, slovarje ter različna učna gradiva, prilagojena slovenskim bralcem, ki olajšajo učenje, pomagajo razširiti besedni zaklad, omogočajo lažjo komunikacijo v ruščini ter približajo bralcem rusko kulturo.

Ekipo Linguarusa, poleg direktorice Maryne Bilash Puljić ter projektnih vodij na področju tečajev in prevodov, sestavlja še ekipa predavateljev in prevajalcev za različne tuje jezike. Sedež podjetja je v Ljubljani, na Medvedovi cesti 17 v Šiški, kjer nas lahko obiščete vsak delavnik, med 8. in 16. uro.

NAŠI POSLOVNI PARTNERJI

V Linguarusu smo polni novih idej, v vsakem trenutku skrbimo za najvišjo kakovost storitev in rastemo v skladu z novimi priložnostmi in zahtevami trga. Želje, potrebe, pohvale in kritike naših strank so glavno vodilo našega razvoja. Zahteve naročnikov so merilo naše uspešnosti, odzivi tečajnikov pa so naš temelj za izboljšave.

Vedno so rezultati tisto, kar šteje. Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste nam zaupali svoja mnenja, kritike in seveda pohvale. Še posebej smo veseli pohval, ki potrjujejo, da smo na pravi poti, nam dajejo nov zagon in povedo o nas več, kot bi sami lahko kadarkoli povedali  o sebi.

 

© Linguarus 2023