O nas

Podjetje Linguarus, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1998. Bili smo med prvimi, ki smo ponujali raznovrstne prevode v ruščino. Z enim zaposlenim in majhno pisarno smo začeli sodelovati s podjetjem Trimo iz Trebnja. Za njih smo prevajali vso tehnično dokumentacijo ter ostala poslovna besedila. S kvalitetnimi in strokovnimi prevodi ter s spoštovanjem rokov smo dokazali, da smo zanesljivi poslovni partner na področju prevajanja. Ker dober glas seže v deveto vas, smo kmalu pridobili nove stranke. Pridružila se nam je nova sodelavka in našo ponudbo smo razširili – danes prevajamo v več kot 50 jezikov, med njimi tudi v redkeje zastopane.

V Linguarusu poskrbimo za pisne prevode, sodno overjene prevode, lektoriranje, oblikovanje besedil, tolmačenje in sodno tolmačenje.

Kmalu po ustanovitvi podjetja so se na nas začeli obračati tudi posamezniki, ki so si želeli učiti ruščine. Tako smo postali še šola za ruski jezik in druge tuje jezike.

Ker je bilo literature za učenje ruščine v tistem času malo, smo pripravili lastno učno gradivo. Na podlagi izkušenj smo zasnovali pet stopenjski program tečajev ruskega jezika, ki smo ga dopolnili še s tečaji konverzacije z naravnimi govorci.

Naša metoda poučevanja in učno gradivo so tudi vpisani v register avtorskih del pri Avtorski agenciji za Slovenijo pod številko R-28/14.

Pri nas so se ruščine učili in naučili številni tečajniki. Nekateri zaradi ljubezni do jezika, drugi iz poslovnih razlogov, saj številna slovenska podjetja poslujejo na trgih rusko govorečih držav. Zaradi potrebe po znanju specifične strokovne terminologije, smo, kot strokovnjaki za poučevanje ruščine, zasnovali specializirane tečaje ruskega jezika, ki jih izvajamo kar v prostorih naročnikov. Naše tečajnike z zadovoljstvom in ponosom spremljamo od začetnega spoznavanja jezika do suverene uporabe ruščine.

Ruščina pa ni edini jezik, ki ga poučujemo. Skladno s povpraševanjem smo našo ponudbo tečajev razširili še na 10 drugih tujih jezikov ter sestavili ekipo odličnih predavateljev. Naš pristop k učenju jezika je inovativen in prilagojen željam ter potrebam tečajnikov. Velik poudarek dajemo konverzaciji v tujem jeziku, zato so številni predavatelji tudi naravni govorci ciljnega jezika.

Zaradi potrebe po pripravi lastne učne literature, smo leta 2011 delovanje podjetja razširili na področje založništva. Založba Linguarus tako izdaja dvojezično slovensko-rusko literaturo, slovarje ter različno učno gradivo, prilagojeno slovenskemu bralcu. Z zanimivo in poučno tematiko ter drugačnim pristopom tako olajša učenje, širi besedni zaklad, omogoča lažjo komunikacijo v ruščini ter bralcu približa rusko kulturo.

Od junija 2018 dalje je Jezikovna šola Linguarus vpisana v knjigo razvida organizacij za izobraževanje odraslih pod zaporedno št. 208. Na podlagi tega izvajamo tečaje slovenskega jezika za tujce v skladu z javno veljavnim izobraževalnim programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

Ekipo Linguarusa, poleg direktorice Maryne Bilash ter projektnih vodij na področju tečajev in prevodov, sestavlja še ekipa predavateljev in prevajalcev različnih tujih jezikov. Sedež podjetja je v Ljubljani, na Medvedovi cesti 17 v Šiški, kjer nas lahko obiščete vsak delavnik, med 8. in 16. uro.

NAŠI POSLOVNI PARTNERJI

V Linguarusu smo polni novih idej, v vsakem trenutku skrbimo za najvišjo kakovost naših storitev in rastemo v skladu z novimi priložnostmi in zahtevami trga. Želje, potrebe, pohvale in kritike naših strank so glavno vodilo našega razvoja. Zahteve naročnikov so merilo naše uspešnosti, odzivi tečajnikov pa so naš temelj za izboljšave.

Vedno so rezultati tisto, kar šteje. Zato se zahvaljujemo vsem, ki ste nam zaupali svoja mnenja, kritike in seveda pohvale. Še posebej smo veseli pohval, ki potrjujejo, da smo na pravi poti, nam dajejo nov zagon in povejo več, kot bi sami lahko kadarkoli povedali  o sebi.

 

© Linguarus 2022